Interview s Radomírem Sabelou ze společnosti MOOG Brno

1. Pane Sabelo, jak byste Vy sám představil firmu Moog Brno a jaké pozitivní změny
s sebou nesla změna vlastníka?
MOOG Brno je vývojově-výrobní firma poskytující zákaznická řešení v oblasti elektrických
točivých strojů pro různé průmyslové aplikace a pro špičkové klienty v Evropě i ve světě.
Naše portfolio obsahuje lineární motory a servomotory pro robotizaci a automatizaci
průmyslu, nízkootáčkové a vysokootáčkové asynchronní motory například pro testování
v automobilním průmyslu, generátory s permanentními magnety pro oblast energetiky, měřící
a testovací pracoviště a další speciality pro leteckou techniku.

Jsme 6 měsíců součástí globální korporace MOOG Inc. a znamená to pro náš další rozvoj
přístup ke zkušeným odborníkům v oblasti špičkové výroby a dostupnost know-how, přístup
k moderním výrobním technologiím a postupům, globálnímu nákupu klíčových materiálů jako
jsou magnety, elektromagnetické plechy a vodiče. Je to také příležitost k urychlení
investičního rozvoje firmy, protože máme dostatek výrobních zakázek i vývojových projektů a
stabilní klientskou základnu.


2. Jaká byla očekávání při Vašem nástupu do funkce, jaké jste měl cíle a předsevzetí a
jakou radu byste zpětně dal sám sobě coby čerstvému generálnímu řediteli?
Při mém nástupu do role CEO v roce 2015 bylo klíčovým zadáním vlastníků (finanční investor
ARX) připravit firmu na prodej – rozšířit klientskou základnu, zvýšit tržby, posílit management
firmy, stabilizovat zaměstnance a zvýšit kvalitu produktů. Prodej v březnu 2018 firmě MOOG Inc.
proběhl úspěšně a pro VUES Brno (nyní již MOOG Brno) to je podle mne nejlepší řešení do
budoucna – produktově, vývojově i podnikovou kulturou dobře do sebe zapadáme. Zpětně bych
si poradil investovat více prostředků do stabilizace a rozvoje našich zaměstnanců, do zachování
a rozvoje inženýrského know-how a do náboru zkušených inženýrů a technologů.


3. Kde se můžeme setkat s výrobky Vaší společnosti? O které produkty je v současné
době největší zájem.
Největší zájem je o dynamometry pro testování charakteristik spalovacích, hybridních i
elektrických motorů u osobních i nákladních automobilů a vůbec kolové techniky. Právě zde
dobře uplatňujeme zkušenosti ze 70.let výzkumu a vývoje v oboru elektrostrojírenství. Rostoucí
zájem je o široké spektrum našich lineárních motorů a servomotorů primárně z oblasti robotizace
a automatizace průmyslových aplikací. Naše produkty a řešení prodáváme hlavně v německy
mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko), které jsou tradičně velmi vyspělé a
technický náročné. Prodáváme i do dalších evropských zemí, rozvíjíme trh v Itálii a Skandinávii,
máme významného klienta v USA a expandujeme do Číny. Klientům nabízíme kompletní cyklus
od vývoje, výroby prototypu a jeho testování v naší zkušebně až po opakovanou výrobu daného
stroje/řešení přesně na míru klientských potřeb.


4. Kde se nacházejí vaše výrobní provozy, kolik lidí zaměstnáváte a v kterých
profesích? Kterou pozici je pro vás v současnosti nejtěžší obsadit?
MOOG Brno sídlí ve třech lokalitách. Centrála je v Husovicích v Brně v Mostecké ulici, kde máme
obchod, technický úsek, kompletaci servomotorů a velkých strojů (navíjení, impregnace, montáž,
testování, lakovna), finance, personální úsek a logistiku. V ulici Jarní máme strojní obrábění a
výrobu dílců, které se pak kompletují a expedují v závodě v Mostecké ulici. Kompletní výroba
lineárních motorů je ve Slavkově u Brna, kde nyní pracuje přes 50 lidí. Celkem máme 580
zaměstnanců, z toho přes 100 v inženýrských profesích (vývoj, technologie). Přímo ve výrobě
pracuje přes 350 lidí. Nejtěžší je obsadit některé výrobní profese jako soustružník na klasické
soustruhy, brusič a frézař, ale také potřebujeme více zkušených technologů a inženýrů.


5. Proč by si lidé měli jako svého zaměstnavatele vybrat právě společnost Moog?
V čem se lišíte od konkurence?
V prvé řadě naše práce není sériová výroba. Není monotónní. Je to velmi pestrá práce na
různých řešeních a každý týden vyrábíme jiný stroj s jinými parametry a rozměry. Naše práce je
tvůrčí, kdy inženýři navrhující řešení musí těsně spolupracovat se zkušenými a zručnými dělníky
ve výrobě aby výsledek naplnil očekávání klienta, byl ziskový, kvalitní a spolehlivý. Máme
přesnou strojírenskou výrobu, která vyžaduje zručnost a šikovnost. Máme zaměstnance, kteří
přemýšlí o své práci a v tom je naše práce zajímavá. Máme špičkové klienty, kteří se účastní
prací na vývoji i výrobě prototypů. Máme tradici 70.let vývoje v elektrostrojírenství a výjimečné
zkušenosti v oboru. A nyní v rámci globální korporace MOOG Inc. se všem otevírají nové
možnosti osobního i odborného růstu na špičkových pracovištích po světě u zkušených
odborníků.


6. Jaké strategické cíle chcete naplnit v budoucnu?
Ty cíle jsou v zásadě tři. Stabilizovat naše současné zaměstnance a přitáhnout z trhu talenty
nabídkou velmi konkurenčních podmínek – plat, benefity, vzdělání a osobní rozvoj, podniková
kultura, pracovní prostředí, kvalitní a vzdělaný management. Investovat do modernizace strojů a
technologií a zásadně rozšířit naše výrobní kapacity stavbou nových a moderních výrobních
provozů. Zdvojnásobit naše tržby do 5 let ze současných cca 800 Mio Kč na 1,5 miliardy Kč.
Máme k tomu nastartované vývojové projekty, špičkové a loajální klienty a globální firmu MOOG
Inc., jejíž jsme součástí, s obrovskými zkušenostmi, znalostmi a zázemím v našem oboru.


7. S prostupováním technologií do výroby se často pojí obavy, že zejména lidé, kteří
zastávají rutinní, monotónní a těžkou práci, budou nahrazeni stroji. Jak se na 
zavádění Industry 4.0 díváte?
Je to nevyhnutelný a nezbytný trend, ale nebojíme se toho. Naše práce není sériová, opakovaná
výroba, kde náhrada lidské práce strojem je stále běžnější a širší (vidíme to například u
automobilek). Naše klíčová kompetence a aktivita je schopnost vymyslet a zrealizovat řešení
stroje, které nelze koupit v katalogu velkých výrobců. Průmysl se ubírá stále více cestou
přesných, na míru šitých řešení různých aplikací a zde je náš potenciál a odbornost, kterou
nepůjde nahradit stroji. Vzájemná symbióza tvůrčího myšlení, nápaditosti, zkušenosti při hledání
funkčního řešení a přesná strojírenská výroba dílců, mnohde řízená roboty a automaty
s mimořádnou produktivitou a spolehlivostí je to, co chceme a budeme podporovat a rozvíjet.